Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie i dostawa wyżywienie do żłobka prowadzonego przez A2 Anna Lubaś

Wtorek 29 czerwca 2021
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka Maluszkowo w Rzeszowie ul. Lwowska 98D

w ramach realizacji projektu


pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo 2” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0011/19,

Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020

 

 

    Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie 7.4

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyłonieniu dostawcy
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Wykaz usług
 Pobierz
Zał. nr 6 Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony