Cennik usług - Żłobek Maluszkowo Primus

Środa 9 sierpnia 2017
 

Czesne wraz z wyżywieniem

250 PLN* – stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

*Kwota obowiązuje od 01.08.2017r. do 31.07.2019r. i uwzględnia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 
 Powrót do poprzedniej strony