DOKUMENTY PLACÓWKI

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

Żłobek "Akademickie Maluszkowo" 31.07.2015 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Powstał w  ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch – edycja 2015 - Maluch na uczelni”. 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miasta Rzeszów.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
REGULAMIN ŻŁOBKA AKADEMICKIE MALUSZKOWO
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA AKADEMICKIE MALUSZKOWO
 
 Powrót do poprzedniej strony