Zapraszamy do udziału w rekrutacja - MIEJSCA DEDYKOWANE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Sobota 8 lutego 2020
 
 

Przypominamy o trwającej rekrutacji do powstającego oddziału Żłobka Maluszkowo w Rzeszowie, ul. Wołyńska (Osiedle Karolina) - MIEJSCA DEDYKOWANE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zapraszamy szczególnie osoby bezrobotne, dla których posiadamy dedykowane miejsca w placówce.

Otwarcie placówki - 04.2020 r.

BARDZO ATRAKCYJNA OPŁATA - TYLKO 290,00 ZŁ/MC (POBYT I WYŻYWIENIE).

Więcej informacji pod nr tel. 517 515 555.

Zapraszamy!

Żłobek MALUSZKOWO zaprasza dzieci osób bezrobotnych w wieku od 20 tyg. ż. do 3 r. życia celem wsparcia w aktywizacji zawodowej.

Oferujemy pobyt w żłobku zlokalizowanym w Rzeszowie ul. Wołyńska (boczna ul. Bł. Karoliny), Osiedle Karolina bud. E w nowo powstającej placówce utworzonej w ramach projektu pn. "Rozwój sieci żłobków Maluszkowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2010-2020. Żłobek przeznaczony jest dla osób zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka).

 

 

 
 Powrót do poprzedniej strony