ZAJĘCIA DLA DZIECI OFEROWANE W PRZEDSZKOLU

Piątek 8 marca 2019
 
 

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

Gimnastyka korekcyjna

W placówce prowadzine są z dziećmi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.  W trakcie zajęć z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych przedszkolaki ćwiczą prawidłowa postawę ciała oraz rozwijają tężyznę fizyczną. Proponowane ćwiczenia przez Prowadzących spotykają się z ogromny entuzjazmem ze strony najmłodszych sprawiając im wiele radości.

Rytmika

Co tydzień w placówce odbywają się zajęcia z rytmiki. W trakcie rytmiki przy akompaniamencie muzyki dzieci tańczą i uczą się nowych piosene,k a także zabaw ruchowych ze śpiewem. Rytmika wspaniale rozwija szerokie umiejętności i koordynację ruchową Przedszkolaków.

 
 Powrót do poprzedniej strony