ZAJĘCIA DLA DZIECI OFEROWANE W PRZEDSZKOLU

Piątek 8 marca 2019
 
 
 

Przedszkole jest miejscem, gdzie każde dziecko odkrywa swoje zainteresowania i ma szanse je rozwijać. Dlatego też jest to idealny moment na wprowadzanie różnego rodzaju zajęć dodatkowych, dzięki którym odkrywa co daje mu najwięcej radości i satysfakcji. Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach odbywa się również samoistnie integracja dzieci, ich uspołecznianie. Następuje rozwój społeczny, który wykształca się na przestrzeni lat i umożliwia im odpowiedni start w nauce na wyższych szczeblach edukacji.

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z nauczycielami wychowania przedszkolenego oraz z nowym otoczeniem.

W ofercie naszego przedszkola można znaleźć nie tylko szereg zajęć dydaktycznych, ruchowych i artystycznych odbywającyh się na co dzień, ale również prowadzimy we wtorki zajęcia z języka angielskiego, dzięki którym dzieci nie tylko poznają podstawowe zagadnienia z języka obcego, ale także poprawiają swoją koncentrację, pamięć oraz zdolność uczenia się. Bardzo cenimy sobie rozwój fizyczny dzieci, wobec czego co czwartek odbywają się zajęcia taneczne mające na celu nie tylko doskonalenie ich sprawności ruchowej, bedącej podstawową formą aktywności w przedszkolu ale również budowanie zamiłowania do muzyki, która jest nieodzownym elementem na tym etapie kształcenia.

 
 Powrót do poprzedniej strony