Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej w Rzeszowie/Tyczynie dla uczestników Klubu Seniora w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Wtorek 20 kwietnia 2021
 

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć z aktywności ruchowej - 4 części dla uczestników Klubu Seniora w Rzeszowie i/lub Tyczynie w okresie od 01.05.2021-20.03.2022r. w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Wzór umowy
 Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zaproszenie do składania ofert
 
 Powrót do poprzedniej strony