Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 25 lok. U 0.06 i U 0.07 na potrzeby funkcjonowania przedszkola Maluszkowo

Wtorek 20 lipca 2021
 

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Lublinie ul. Leszczyńskiego 25 lok. U 0.06 i U 0.07  na potrzeby funkcjonowania przedszkola w ramach realizacji projektu
pn. „Przedszkole Maluszkowo” nr wniosku RPLU.12.01.00-06-0037/18,

RPO WL 2014-2020

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyłonieniu wykonawcy robót
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz robót budowlanych
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zał. nr 5 Przedmiar robót
 Pobierz
Zał. nr 6 Projekt aranżacji lokalu - rzut
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony