Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia żłobka Maluszkowo Rzeszów ul. Lwowska 98D prowadzonego przez W2 Sp. z o.o. Sp.k.

Poniedziałek 3 maja 2021
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia żłobka Maluszkowo w Rzeszowie ul. Lwowska 98D

w ramach realizacji projektu
pn. „Maluszek do żłobka" - rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim
 nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0009/19, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Wzór formularza oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony