Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Przedszkola Maluszkowo w Dobrzechowie nr 3 gm. Strzyżów

Wtorek 23 czerwca 2020
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia Przedszkola Maluszkowo zlokalizowanego Dobrzechowie nr 3 gm. Strzyżóww ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0021/19

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Pobierz
Zał. nr 1 Formularz oferty
 Pobierz
Zał. nr 2 Szczegółowy opis zamówienia
 Pobierz
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
 Pobierz
Zał. nr 4 Wzór umowy
 Pobierz
Zapytanie ofertowe
 
 Powrót do poprzedniej strony