Zapytanie ofertowe na usługę konserwatora w żłobku Maluszkowo 3 w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 - dot. projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 2

Wtorek 22 września 2020
 

 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego na usługę konserwatora w ramach projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony