Zapytanie ofertowe na usługę konserwatora w Żłobku Maluszkowo w Jasionce

Poniedziałek 9 grudnia 2019
 

Zapytanie ofertowe na

na wykonanie usługi konserwatora pomieszczeń żłobka Maluszkowo
pomieszczeń żłobka Maluszkowo, Jasionka 915 A (D.S. Aviata)

w ramach realizacji projektu

„Rozwój opieki żłobkowej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim”

nr wniosku  RPPK.07.04.00-18-0003/18

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załączników
 
 Powrót do poprzedniej strony