Zapytanie ofertowe na usługę opieki pielęgniarskiej w Żłobku Maluszkowo w Rzeszowie prowadzonym przez A2 Anna Lubaś

Wtorek 17 sierpnia 2021
 
 
   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

usługę w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej (zapewniony przez pielęgniarkę lub położną) w Żłobku Maluszkowo VII, ul. Lwowska 98 D lok. 1 , Rzeszów

 

Projekt pn. Rozwój sieci żłobków Maluszkowo 2, RPPK.07.04.00-18-0011/19

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy.  

Działanie 7.4. Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony