Zapytanie ofertowe na usługę opieki pielęgniarskiej w żłobku Maluszkowo 3 w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 - dot. projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 2

Środa 8 stycznia 2020
 

 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania cenowego na usługę w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej dzieciom uczestników projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 2, nr RPLU.09.04.00-06-0004/18 podczas ich pobytu w Żłobku Maluszkowo 3, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 w Lublinie

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
 Powrót do poprzedniej strony