Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Przedszkola i Żłobka Maluszkowo w Dobrzechowie

Czwartek 20 sierpnia 2020
 

Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Przedszkola i Żłobka Maluszkowo, Dobrzechowie nr 3.

W ramach realizacji projektu:
pn. „Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowie” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0010/19, Działanie 7.4 RPO WP 2014-2020 oraz projektu
pn. „Przedszkole Maluszkowo w Dobrzechowie” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-0021/19, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załączników
 
 Powrót do poprzedniej strony