Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Żłobka Maluszkowo 3, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 w Lublinie przeznaczonych dla dzieci uczestników projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

Środa 11 grudnia 2019
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

usługę w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości

pomieszczeń Żłobka Maluszkowo 3, ul. Szeligowskiego 8 lok. 103 i 104 w Lublinie przeznaczonych dla dzieci uczestników projektu pn. Utworzenie żłobka Maluszkowo 1, nr RPLU.09.04.00-06-0003/18

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z wzorem załączników
 
 Powrót do poprzedniej strony