Aktualności

POLECAMY

Wtorek 12 czerwca 2018
 

 
 Czytaj Więcej
 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA MAŁA POLITECHNIKA

Poniedziałek 4 czerwca 2018
 

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”. Robert Fulghum

Ogłaszamy nabór na nowy rok szkolny do naszego przedszkola - Mała Politechnika - Akademickie Przedszkole Maluszkowo, ul. Podkarpacka 1, bud. J Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 
Oferta programowa naszych przedszkoli uwzględnia ...

 
 Czytaj Więcej
 

Nabór

NABÓR DO PRZEDSZKOLA MAŁA POLITECHNIKA

Poniedziałek 4 czerwca 2018
 

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”. Robert Fulghum

Ogłaszamy nabór na nowy rok szkolny do naszego przedszkola - Mała Politechnika - Akademickie Przedszkole Maluszkowo, ul. Podkarpacka 1, bud. J Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 
Oferta programowa naszych przedszkoli uwzględnia ...

 
 Czytaj Więcej
 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA MAŁA POLITECHNIKA

Wtorek 3 kwietnia 2018
 

Nabór do naszych placówek odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa.   Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do naszych placówek proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do interesujęcej ...

 
 Czytaj Więcej
 

Oferta

METODY PRACY

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

W Maluszkowie dbamy o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami rodziców. Należy mieć na uwadze, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, posiada charakterystyczne cechy osobowości, wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami 

W codziennej pracy stosujemy nowoczesne metody:

  1. Metoda Ruchu Rozwijającego W ...
 
 Czytaj Więcej
 

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem.

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Podstawą ...

 
 Czytaj Więcej
 

O Projekcie

O Projekcie

Wtorek 3 kwietnia 2018
 

 

Tytuł projektu: Przedszkole Maluszkowo 2 w Rzeszowie
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.04.2018 - 31.08.2019

Cel główny:  Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego poprzez utworzenie nowego Przedszkola Maluszkowo 2 w Rzeszowie z 25 miejscami i zapewnienie ich funkcjonowania w okresie od 01.09.2018 do ...

 
 Czytaj Więcej
 

Prasa o nas

PISZĄ O NAS

Poniedziałek 9 kwietnia 2018
 

W najnowszym wydaniu Biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 "Zobacz zmiany" na stronach 22-25 ukazał się o Maluszkowie obszerny artykuł. Zapraszamy do lektury. 

 
 Czytaj Więcej
 

Kontakt

Mała Politechnika - Akademickie Przedszkole Maluszkowo

Oddział w Rzeszowie

UL. PODKARPACKA 1, 35-081 RZESZÓW

biuro@maluszkowo.com.pl

517515555

  • żłobek
  • przedszkole
  • klub seniora