Aktualności

VII Oddział Maluszkowa w Rzeszowie

Czwartek 15 kwietnia 2021
 

Od września 2021 r. planowane jest otwarcie VII oddziału Maluszkowa w Rzeszowie w składzie - Żłobek i Przedszkole. Nowa placówka powstaje na Osiedlu Wilkowyja,  ul. Lwowska 98D lok. 1. Jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi do lat 3.

W okresie 09.2021-06 ...

 
 Czytaj Więcej
 

Cennik

MALUSZKOWO - CENNIK USŁUG

Czwartek 15 kwietnia 2021
 

ŻŁOBEK

Czesne wraz z wyżywieniem.

300,00 zł* – stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

*Kwota obowiązuje od 01.07.2021r. do 30.06.2023r. i uwzględnia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

 
 Czytaj Więcej
 

Nabór

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŻŁOBKA

Czwartek 15 kwietnia 2021
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE:

- zamieszkanie, nauka lub praca na terenie powiatu rzeszowskiego / miasta Rzeszów 

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo  lub

- posiadanie statusu osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnionej na czas określony, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy/ewentualnie  zaświadczenia z ZUS, wydruk CEIDG w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie ...

 
 Czytaj Więcej
 

Kontakt

Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Maluszkowo 3

Oddział w Rzeszowie

ul. Lwowska 98D lok. 1, 35-301 Rzeszów

biuro@maluszkowo.com.pl

+ 48 515 055 060

Otwarcie: Żłobek -wrzesień 2021r., Przedszkole - wrzesień 2021 r.

  • żłobek
  • przedszkole
  • klub seniora